Management

Faculty members (full/part-time) for Public Health

*  Janak Kumar Thapa, PhD (Scholar), MPH, BPH/ Principal

*Mr. Pramodh Chaudhary, BPH, MPH,

* Mr. Nishant Lama, BPH, MPH

*Ms. Pratibha Pandey

*Mr. Anil Kumar Singh, M. Sc Statistics

*Mr. Kishor Maharjan, M Sc. Environment

*Mr. Raj Kumar Sebedi, BPH, MPH

*Mr. Raj Kumar Sangroula, BPH, MPH

*Mr. Niraj Giri, BPH, MPH

*Mr. Til Bahadur Basnet, MPH

* Mr. Ashok Pandey, BPH, MPH

*Ms. Ranjeeta Subedi, MPH

*Mr. Lila Bikram Thapa, BPH, MPH

*Ms. Bhawan Sharma, MPH

*Mr. Samrat Sharma, Master in Sociology

*Mr. Narayan Bahadur Karki, M. Sc. Biochemistry

*Mr. Anil Khadka, MPH

*Dr. Narayan Bahadur Mahotra, MBBS, MD

*Mr. Suraj Bhusal, MPT

*Prof. Ajay Kumar Thakur, Entomology

Visiting Faculty members for Public Health
* Dr. Suresh Mehata, MPH, PhD

*Mr. Parasuram Shrestha, BPH, MPH

*Mr. Sagar Dahal, BPH, MPH

 

Faculty Members (full/part-time) B. Pharmacy program

* Mr. Nirmal Kumar Subedi, M Pharm (Head of Department)

* Mr. Shiva Kumar Sah, M Pharm

* Mr. Eroj  Yemi Nakarmi, M Pharm

* Ms. Niru Byanjankar, M Pharm

*Mr. Naveen Shrestha, M Pharm

* Dr. Rajendra Gyawali, PhD, Phytochemistry

Advisory Committee

* Mr. Kashyap Prasad Paudyal
* Mr. Khum Bahadur Basnet
* Mr. Janak Kumar Thapa