Management

Faculty members (full/part-time) for Public Health

* Mr. Janak Kumar Thapa, PhD (Germany, ongoing), MPH, BPH/ Principal

*Mr. Pramodh Chaudhary, BPH, MPH, Program Coordinator

* Mr. Ashok Pandey, BPH, MPH

*Mr. Til Bahadur Basnet, MPH

*Ms. Ranjeeta Subedi, MPH

*Mr. Anil Kumar Singh, M. Sc Statistics

*Mr. Sagar Dahal, BPH, MPH

*Mr. Lila Bikram Thapa, BPH, MPH

*Mr. Kishor Maharjan, M Sc. Environment

*Mr. Gunja Bahadur GC, MPH in Health Economics

*Ms. Bhawan Sharma, MPH

*Dr. Ramnik Dev, BDS, MPH

*Mr. Samrat Sharma, Master in Sociology

*Mr. Min Bahadur Kuwar, MPH

*Mr. Niraj Giri, BPH, MPH

*Mr. Narayan Karki, M. Sc. Biochemistry

*Mr. Anil Khadka, MPH

Visiting Faculty members for Public Health

* Dr. Muni Raj Chhetri, MScPH, MHCM, PhD (Public Health, Scholar Chulalongkorn University, Thailand)
* Mr. Shiva Adhikari, MA, PhD (Health Economics, Scholar of Chulalongkorn University, Thailand)
* Mr. Umesh Raj Aryal, MA, PhD (Statistics, Scholar, TU Kathmandu)
* Dr. Madhusudan Ghimire, MPH, PhD (Public Health)
* Dr. Jay Bahadur Tandan, MPH, Dr. PH
* Dr. Bikas Lamichhane, MBBS, MPH

Faculty Members (full/part-time) B. Pharmacy program

* Mr. Nirmal Kumar Subedi, M Pharm (Head of Department)

* Mr. Shiva Kumar Sah, M Pharm

* Mr. Eroj  Yemi Nakarmi, M Pharm

* Ms. Niru Byanjankar, M Pharm
* Dr. Rajendra Gyawali, PhD, Phytochemistry
* Nisha Shrestha Yogol, M. Pharm, Pharmaceutical Care
* Poonam Shrestha, M. Pharm, Industrial Pharmacy
* Nripsa Shrestha, M. Pharm, Industrial Pharmacy
* Hari Nadan nath, MSc, Statistics
* Mani Kumar Poudel, MA, English

Advisory Committee

* Mr. Kashyap Prasad Paudyal
* Mr. Khum Bahadur Basnet
* Mr. Janak Kumar Thapa