Management

Managing Director 

*Mr. Khum Bahadur Basnet

Campus Chief

*Janak Kumar Thapa, PhD (Scholar), MPH, BPH

Faculty members (full/part-time) for Public Health

*Mr. Raj Kumar Subedi, BPH, MPH

*Mr. Anil Kumar Singh, M. Sc Statistics

*Mr. Kishor Maharjan, M Sc. Environment

*Mr. Pramodh Chaudhary, BPH, MPH,

*Mr. Nishant Lama, BPH, MPH

*Ms. Pratibha Pandey, BPH, MPH

*Mr. Raj Kumar Sangroula, BPH, MPH

*Mr. Niraj Giri, BPH, MPH

*Mr. Til Bahadur Basnet, MPH

* Mr. Ashok Pandey, BPH, MPH

*Ms. Ranjeeta Subedi, MPH

*Mr. Lila Bikram Thapa, BPH, MPH

*Ms. Bhawan Sharma, MPH

*Mr. Samrat Sharma, Master in Sociology

*Mr. Narayan Bahadur Karki, M. Sc. Biochemistry

*Mr. Anil Khadka, MPH

*Dr. Narayan Bahadur Mahotra, MBBS, MD

*Mr. Suraj Bhusal, MPT

*Prof. Ajay Kumar Thakur, Entomology

Visiting Faculty members for Public Health
* Dr. Suresh Mehata, MPH, PhD

*Mr. Parasuram Shrestha, BPH, MPH

*Mr. Sagar Dahal, BPH, MPH

Faculty Members (full/part-time) B. Pharmacy program

* Mr. Nirmal Kumar Subedi, M Pharm (B. Pharm Coordinator)

* Mr. Shiva Kumar Sah, M Pharm

* Mr. Eroj  Yemi Nakarmi, M Pharm

* Ms. Niru Byanjankar, M Pharm

*Mr. Naveen Shrestha, M Pharm

Faculty Members (full/part-time) D. Pharmacy program

*Suraj Dawadi, B. Pharm, (D. Pharm Coordinator)

*Sushila Adhikari, Pharm D.

Administration and Finance 

*Sudip Kafle

*Sushma Basnet

*Kalpana Poudel

Advisory Committee

* Mr. Kashyap Prasad Paudyal
* Mr. Khum Bahadur Basnet